miércoles, 20 de noviembre de 2019

A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

MIRAR E VER
Este cartel realizouse con motivo da exposición universal celebrada en Filadelfia en 1876.

Observa con atención e responde:
Neste  ENLACE poderás descargar unha imaxe con moita máis resolución que te permitirá observar tódolos detalles.

1. Que conmemora este cartel?
2. Como están estructuradas as imaxes? Que cres que pretende expresar esa composición?
3. Están representados tódolos colectivos da poboación de EEUU daquela época? Por que? que pode significar?
4. De tódolos los temas reflectidos, cal pensas que tivo máis relevancia na historia? Razoa a túa resposta.

Completa a RUTINA: PENSO - INTERÉSAME - INVESTIGO

domingo, 2 de abril de 2017

COMPOSICIÓN DE TEXTO HISTÓRICO. 2º bach. ORIENTACIÓNS E RÚBRICA.

Lembra que non só importa o que contas, senón como o contas.
 • QUE É UNHA COMPOSICIÓN HISTÓRICA?
 • COMO SE FAI UNHA BOA COMPOSICIÓN?
 • CÓMO AVALIAR UNHA COMPOSICIÓN DE TEXTO SOBRE TEMA HISTÓRICO?

As orientacións axudaranche a perfeccionar a técnica. Coa rúbrica poderás valorar o teu nivel de desempeño.

viernes, 22 de abril de 2016

PROYECTO "WALLS": LAS CICATRICES DEL MUNDO

FRASE DE ISAAC NEWTON
Nos hacemos preguntas... 

¿Sabes cuántos Km de muros hay construidos en el mundo? 
¿Por qué y para qué se construyen?
¿De qué o quiénes protegen?
¿La globalización solo existe para el dinero? 
¿Los derechos humanos se globalizarán algún día?
¿Será el siglo XXI el siglo de los muros o de los puentes?
¿Podemos hacer algo nosotros?
...

"Donde hay muros, hay corazones cerrados: hacen falta puentes, no muros” (Papa Francisco).
QUEREMOS COMPRENDER...
 1. Que hay muros visibles (algunos desde el espacio) y otros invisibles pero que segregan tanto o más.
 2. La historia de cada uno de los muros construidos en el mundo. Dónde están. Su origen, por qué se construyó.
 3. Las consecuencias  derivadas de la existencia de muros. Poner nombres y rostros  a los dramas personales.
 4. Qué ha de cambiar para que podamos  vivir sin muros ni miedos en toda la humanidad.
 5. ...
  ------------------------------------------------------------------
EMPEZAMOS:
 • Vamos a trabajar en cooperativo de cuatro.
Empezamos con una LLUVIA DE IDEAS sobre los tipos de barreras o muros que conoces y qué separan o cómo segregan.  Técnica 1-2-4.
Lo expresamos mediante un MAPA MENTAL. 

PARA QUE VAYAS PENSANDO.
LEE CON ATENCIÓN ESTE TEXTO DE E. GALEANO


"Libre circulación de las personas, qué broma de mal gusto, millones y millones de emigrantes, de expulsados por la sequía, por esas catástrofes llamadas 'naturales', que de naturales no tienen nada, o por las dictaduras o por las guerras, que deambulan buscando casas y se encuentran con que les cierran las puertas en las narices. 
Esta invasión de invadidos, gente que del sur marcha hacia el norte que tantas veces invadió al sur en las guerras coloniales y en las guerras que eran coloniales pero que no decían que eran. Esta invasión de los invadidos que es probablemente el drama más importante del mundo de hoy, el mundo de nuestros días, estos gentíos que deambulan buscando, esta peregrinación, este éxodo trágico de gentes que aspira a ser tratada como se trata al dinero, porque para el dinero no hay fronteras, no hay ningún problema, y para los emigrantes, migrantes, para el éxodo de los desamparados, de los brazos que buscan trabajo y destino, solo hay muros. 
Tremendos muros, para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece". Eduardo Galeano.La primera tarea es individual y consiste en hacer un comentario a esta entrada en el que propongas algún interrogante más, alguna cuestión que te gustaría profundizar o algo que no acabas de entender.


2. MAPA COLABORATIVO CON GOOGLE MAPS: 
CON AYUDA DEL INFORME SOBRE LOS MUROS ACTUALES DEBÉIS CREAR UN MAPA CON LA APLICACIÓN GOOGLE MAPS.
 • Desde la aplicación google maps crearéis un mapa que identificaréis con el nombre del proyecto y del propio grupo.
 • Compartiréis luego el mapa mediante email con los miembros del grupo para que todos podáis colaborar y con mocuartoeso@gmail.com
 • Repartiréis la tarea (4 o 5 muros por persona) que consistirá en lo siguiente:
  • Dibuja la línea fronteriza.
  • Inserta un marcador localizando el lugar.
  • Inserta una imagen con una breve descripción.

Breve informe sobre los  Muros Actuales.


3ª TAREA: CONSTRUIR UN PANEL-MURO: 
SELECCIONAMOS 6 DE LOS MUROS EXISTENTES. SOBRE PLIEGOS DE PAPEL CONTINUO de 2 metros de largo, REALIZAREMOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

IMPRESCINDIBLE CONSULTAR

 • DIBUJAR y COLOREAR EL PAPEL PARA DARLE UNA APARIENCIA DE MURO.
 • DIVIDIR EL PANEL EN DOS PARTES:
   • LA PARTE SUPERIOR ES INFORMATIVA: Identificamos el muro; colocamos una imagen con un recorte de mapa y plano; su historia, finalidad...; casos reales...
   • LA PARTE INFERIOR ES DE DENUNCIA Y RECHAZO: Será muy visual, con eslogans, dibujos, graffitis... como este ejemplo. Podéis utilizar el idioma de los países fronterizos.

 4ª TAREA: EXPOSICIÓN
LOS MUROS NOS SEPARAN: ¿cómo te sientes?

Dividimos la clase en dos espacios separados por nuestros paneles, para aproximarnos a esa sensación de separación, de no poder movernos con libertad, de no poder estar con quien queramos...
Cada grupo preparan una exposición de 3-4 minutos adecuada a los niños de 1ºde ESO que serán nuestros invitados.

jueves, 5 de febrero de 2015

PROXECTO HUMANÍSTICO: A EXPLOTACIÓN LABORAL

O DISCURSO FINAL
PASEO SILENCIOSO
PROXECTO HUMANÍSTICO. PROGRAMACIÓN e PLANIFICACIÓN

PROXECTO HUMANÍSTICO  INTERDISCIPLINAR SOBRE A EXPLOTACIÓN LABORAL

CURSO: 4º ESO                   ÁREAS: CIENCIAS SOCIAIS (HISTORIA),  ÉTICA e RELIXIÓN.
2º  TRIMESTRE.

FÍOS CONDUTORES:
 •  Sempre existiron os dereito laborais en Europa?
 •  Por que no existen en todo o mundo os mesmos dereitos?
 •  Valoramos os logros sociais obtidos durante os dous últimos séculos?
 •  Como sería a nosa vida cotiá sen eses dereitos?
 •  Cal foi o prezo que se pagou?
 •  Como contribuíu a Igrexa á consecución destes dereitos?
METAS DE COMPRENSIÓN
Que os alumnos comprendan:

1.      Que a Revolución Industrial está na orixe  do problema.
2.      Como eran as  condicións de vida e traballo dos obreiros  durante a industrialización  en Europa.
3.      Que os dereitos  non  foron un regalo senón  un logro da organización e loita  dos obreiros.
4.      As principais ideoloxías e organizacións obreiras.
5.      O compromiso de moitos homes e mulleres na loita pola xustiza e igualdade.
6.      Que a Igrexa,  aínda que tarde, tamén contribuíu  e contribúe á creación dunha sociedade máis xusta por medio da Doutrina Social e do movemento obreiro católico.
7.      Que aínda queda moito por facer,  porque en moitos lugares do mundo hoxe non se respectan eses dereitos.
8.      Que a solidariedade é un valor fundamental para o progreso das sociedades.
9.      A importancia do compromiso persoal e social a favor  da xustiza e da dignidade dos seres humanos.
METAS
ACTIVIDADES
COMPETENCIAS
AVALIACIÓN
7, 9
ACTIVIDADE INICIAL:
PLANTEXAMENTO: POR QUE A EXPLOTACIÓN  LABORAL É MAIOR  NUNS PAÍSES QUE NOUTROS?
1. Chuvia de ideas
2. Mapa mental sobre as causas que  provocan esta situación
C.SOCIAL
C.A.A.A.

1,2, 5
ACTIVIDADE  INICIAL
Visionado secuencia película Daens.  Vexo – penso – me pregunto.
C.INTRAPERS.
C.A.A.A.
Caderno
1, 2
ACTIVIDADE  INVESTIGACIÓN
Listado das condicións de vida e traballo dos nenos a partir da análise de textos históricos. Fotocopia de textos históricos.
C.LING.
C.TRAT.INF.
Actividade no caderno
1, 5
ACTIVIDADE  de aprendizaxe
Compara-contrasta:  a partir de imaxes (2-3) da situación dos obreiros no século XIX e outras actuais, completade o organizador gráfico.
C.SOCIAL
C.LING.
C.A.A.A.
Organiz. gráfico
3,4
ACTIVIDADE  de aprendizaxe
Explicación por parte do profesor  dos principais conceptos ideolóxicos do marxismo e do anarquismo e das súas  diferenzas  máis significativas.
C.TRAT.INF.
Apuntes
3,4, 6, 7
ACTIVIDADE  INVESTIGACIÓN: CARTEL loitadores pola xustiza.
Obter información sobre os principais líderes do movemento obreiro internacional  ao longo da historia. Persoas que dedicaron a súa vida á loita pola defensa dos dereitos dos traballadores  é dos máis pobres.
Facede unha selección de 15-20 persoas. Pegar a súa imaxe, lugar e data de nacemento e morte e a súa principal aportación á loita pola xustiza e dignidade (por que pasou á historia esta persoa?)
C. DIX.
C.A.A.A.
C. SOCIAL
C.ARTÍSTICA

CARTEL
6,7, 8,9
ACTIVIDADE  INVESTIGACIÓN: DOCTRINA SOCIAL DA IGREXA.
Facede un MAPA MENTAL cos principios fundamentais da DSI e creade un slogan  reivindicativo que conteña a idea dalgúns principios, de xeito que poda ser empregado nunha suposta manifestación.
C. DIX.
C.A.A.A.
C. SOCIAL
C.ARTÍSTICA

M.mental
Slogan.
7,8,9
ACTIVIDADE  INVESTIGACIÓN: “UN DÍA CALQUERA DA MIÑA VIDA. “
Ponte na pel dun dos moitísimos rapaces de 12- 15 anos  que son explotados diariamente, e compón un texto  narrando un día da súa vida, a modo de diario. (escribe en 1ª persoa).
Acompaña o relato con unha ou dúas imaxes. Nesta páxina atoparás algunhas ideas, pero non esquezas que debe ser orixinal, non copiado.
C.SOCIAL
C. INF. DIX.
C.LING.
C.INTRAPERS.
Relato
3,5, 6,8,9
ACTIVIDADE  DE SÍNTESIS FINAL
DISCURSO ANTE A ASEMBLEA DE NACIÓNS UNIDAS.
Tedes a oportunidade de falar diante da Asemblea das Nacións Unidas para denunciar os abusos aos que están sometidos moitos traballadores de calquera idade,  condición ou sexo e país.
Na RÚBRICA tedes os criterios para facer o discurso. A estrutura estará dividida en tres partes: introducción-desenvolvemento-conclusión ou ben VER-XULGAR-ACTUAR.
Plantexaredes interrogantes ante os representantes da ONU, falaredes das posibles causas que provocan estas situacións  e porque se permiten, das leis que existen…  e algunhas propostas de solución.
Duración: 3-4 m. (falaredes todos). Completádeo cunha presentación (ppt ou prezi) que inclúa  imaxes e información real.

Ø  Para darvos unha idea, podedes ver ou ler o discurso de Malala Yousafzai na ONU o día 20/11/2013 ou outros parecidos.
C. SOCIAL.
C. LING.
C. INTERPERs.
C. DIXITAL

**Texto

jueves, 8 de enero de 2015

Comienza 2015: se inician los preparativos para el Año Fourvière (Julio 2015/Julio 2016).


 Año Fourvière

El 23 de Julio de este año se cumplirán los 200 años de la promesa de Marcellin Champagnat Chirat, al día siguiente de ser ordenado sacerdote...


Acompañamos la noticia con un reportaje en Lyon, capital del territorio Champagnat y centro de su decisiva decisión. La fiesta de la luz / Fête des Lumières, en la cathédrale Saint-Jean (le 8 décembre).

Vista desde la Basílica de Notre Dame de Fourvière, dónde Champagnat realizó el voto.

La Basilica de Fourvière, monumento emblemático de Lyon, lanza rayos a toda la ciudad gracias a la instalación de une bola de mil facetas de colores y luces.


(seguirá)

lunes, 29 de septiembre de 2014

O 250 aniversario do Padre Feijoo en Ourense

O 26 de setembro cumpríronse 250 anos da morte do Padre Feijoo, suceso acaecido en 1764 na cidade de Oviedo. Benito Jerónimo Feijoo e Montenegro, "ciudadano libre de la República Literaria", como el se definira, nacera 87 anos antes en Casdemiro (parroquia de Melias, concello de Pereiro de Aguiar) dunha familia fidalga aveciñada en Allariz (Ourense). Con tal motivo distintas institucións galegas, como o Arquivo Histórico Provincial de Ourense, organizan actividades para poñer de relevo a influencia do legado intelectual deste monxe da Orde de San Bieito no pensamento español. O próximo mes haberá unha exposición, da que nos faremos eco...


En La Ilustración Española y Americana, Año 31, nº XXXVI (1887/09/30), p. 181.

A figura deste sabio ilustrado concita hoxe, como onte, unánime admiración e respecto e a súa obra goza de gran popularidade dende que comezou a publicarse na primeira metade do século XVIII. 
                                 Monumento en Ourense, fronte da FONTE DO REI:

Fíxoa en Barcelona Juan Soler y Dalmau. 1887. 


'Teatro Crítico Universal'  o Discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes, 
1726 a 1740.