miércoles, 5 de octubre de 2011

TRABALLO CONCURSO DA CONSTITUCIÓN

TÍTULO III, capítulo I, II e III: "AS CORTES XERAIS ESPAÑOLAS: COMPOSICIÓN E FUNCIONAMENTO.