miércoles, 20 de noviembre de 2019

A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

MIRAR E VER
Este cartel realizouse con motivo da exposición universal celebrada en Filadelfia en 1876.

Observa con atención e responde:
Neste  ENLACE poderás descargar unha imaxe con moita máis resolución que te permitirá observar tódolos detalles.

1. Que conmemora este cartel?
2. Como están estructuradas as imaxes? Que cres que pretende expresar esa composición?
3. Están representados tódolos colectivos da poboación de EEUU daquela época? Por que? que pode significar?
4. De tódolos los temas reflectidos, cal pensas que tivo máis relevancia na historia? Razoa a túa resposta.

Completa a RUTINA: PENSO - INTERÉSAME - INVESTIGO